Hường Bi

Hường Bi đến gặp tôi và muốn chụp bộ ảnh thật nhẹ nhàng, tự nhiên trong thời gian 2h.

Quãng đường hơn 40km không làm cản trở cô bé đến chụp ảnh thật sớm.

All images are under copyright © Duc Pham