Bảng giá Chụp ảnh Kỷ yếu Đơn & Nhóm

Kỷ yếu đơn

800Ngàn
 • Không giới hạn File chụp
 • Tạo dáng Chuyên nghiệp cho bạn
 • Thoải mái chụp cùng bạn bè và người thân
 • Nhiếp ảnh gia Chuyên nghiệp
 • Trả toàn bộ ảnh gốc sau buổi chụp
 • Trả file Photoshop trong 3 ngày
 • Được lựa chọn Nhiếp ảnh gia

Nhóm 2-3 người

600Ngàn
 • Không giới hạn File chụp
 • Tạo dáng Chuyên nghiệp cho bạn
 • Thoải mái chụp cùng bạn bè và người thân
 • Nhiếp ảnh gia Chuyên nghiệp
 • Trả toàn bộ ảnh gốc sau buổi chụp
 • Trả file Photoshop trong 5 ngày
 • Được lựa chọn Nhiếp ảnh gia

Nhóm 4-5 người

500Ngàn
 • Không giới hạn File chụp
 • Tạo dáng Chuyên nghiệp cho bạn
 • Thoải mái chụp cùng bạn bè và người thân
 • Nhiếp ảnh gia Chuyên nghiệp
 • Trả toàn bộ ảnh gốc sau buổi chụp
 • Trả file Photoshop trong 5 ngày
 • Được lựa chọn Nhiếp ảnh gia

Chọn nhiếp ảnh gia

Bạn được quyền lựa chọn nhiếp ảnh gia phù hợp với mình. Click để xem danh sách các nhiếp ảnh gia!