Tôi sẽ sớm quay trở lại cùng bạn!

Nói chuyện với tôi ở đây!